สำนักการต่างประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการต่างประเทศ ยินดีต้อนรับทุกท่าน | Welcome to the Official Website of Office of International Affairs, Office of the Judiciary

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (10 พฤศจิกายน 2560 - 26 มกราคม 2561)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (10 พฤศจิกายน 2560 - 26 มกราคม 2561)


เอกสารแนบ